הרשמה תש"פ

 

יום הגיבוש יתקיים בעז"ה באזור ירושלים, פרטים מדוייקים יישלחו בעז"ה במהלך השבוע הקרוב.

accessibility