ימי היכרות וראיונות בישיבה

בעז"ה יתקיימו שני בקרים וערב אחד לחשיפה והיכרות עם הישיבה.

א' בשבט- ערב.

ד' בשבט- בוקר.

י"ח בשבט - בוקר.

פרטים דרך מזכירות הישיבה.

misrad@regavimbanegev.org.il 

accessibility