תוכנית הלימודים

בין הקודש לחול....

הלימוד הראשון בישיבה מתקיים לפני התפילה. חבורה של חלוצים מתכנסת בשעה 5:40 ללימוד משותף, ב6:00 תפילת שחרית.

לאחר החזרה מהעבודה החקלאית מתקיימת ארוחת צהריים. לאחר מכן הפסקת צהריים שבסופה תפילת מנחה ולאחריה מתחילים לימודי החול.

מתקיימים שלשה שיעורי חול עם הפסקות ביניהן. לכל מחזור יש את מקצועות החול הרלוונטיים אליו לפי תכנית הלימודים.

לאחר לימודי החול ישנה הפסקה במהלכה ישנה פריסה של לחמים ממרחים ופירות ולאחריה חטיבת לימודי הקודש בהובלת הרמי"ם.

סדר היום בישיבה:

 

5.30-6.00

השכמה וחבורת לימוד לפני תפילה

6.00-6.45

תפילת שחרית

6.50-7.10

ארוחת בוקר

7.15

יציאה לעבודה

7.15-11.30

 עבודה חקלאית 

11.45-12.30

ארוחת צהריים

13:20

תפילת מנחה

13.40-14.20

שיעור ראשון מקצועות חול

14.30-15.10

שיעור שני מקצועות חול

15.20-16.00

שיעור שלישי מקצועות חול

16.00-16.30 

פריסת צהריים

16.30-17.10

שיעור קודש ראשון- עם הר"מ

17.20-18.00

שיעור קודש שני- עם הר"מ

18.00-18.30

חבורות לימוד בנושאים שונים בבית המדרש- נושא ראשון

18.30-19.00

חבורות לימוד בנושאים שונים בבית המדרש- נושא שני

19.00-19.30

ארוחת ערב

19.30-19.45

תפילת ערבית

19.45-20.10

חבורת לימוד

21.00-22.00

פעילויות ערב- בתי רמי"מ, פעילות מדריך, חוגים.

22.30

שינה

 

 

accessibility