ישיבת רגבים בנגב 

הישיבה נמצאת ביישוב בני נצרים שבנגב המערבי. הישיבה מחנכת את תלמידיה לעמל ורצינות מתוך הבנה שהחיבור לקודש ולחקלאות שומר על בריאות וטבעיות ומחזק ובונה את יראת השמים של הבחורים. אנו מעודדים את הבחורים לקחת אחריות על עצמם ועושים הכל על מנת לעזור להם להצליח ולעמוד בבחירות שלהם.

ידיעות

accessibility