תמונות מצב

עשרת ימי תשועה.

את עשרת ימי התשועה התחלנו בסיור ביד ושם בבחינת דע מאין באת.

בהמשך השבוע יצאו לסיור בעקבות הפלוגה הדתית של הפלמ"ח.

שמענו שיחה ממאיה מורנו.

סיימנו בסיור בהר הרצל.

 

accessibility