תמונות מצב

התחדשנו!

בשעה טובה בית המדרש בישיבה מותח את פניו...

בית המדרש שלנו הוא לב הישיבה, בימים אלו אנו עובדים על בניית ארון קודש חדש ובימה לקריאה בתורה.

בנוסף הוספנו השנה ספרי קודש  מתרומות נדיבים ומתקציב משרד החינוך.

לסיום, סופר סת"ם עובד על כתיבה של מגילות אסתר ורות לישיבה.

מוסיפים והולכים!

 

חודש טוב.

accessibility