התנדבויות

התנדבות - כבניין האישיות

אחד מאותם ערכים יסודיים שעל פיהם מתחנכים תלמידינו הוא הערך של העזרה לזולת.  יש עומק גדול מאוד דווקא בנתינה הפשוטה לאחר, בהושטת עזרה לחבר, בלימודים, בעבודה החלקאית, במגרש הכדורגל ומתוך אותה נתינה נבנית הכרה של נתינה יותר גדולה לאדם או לאנשים שאינני מכיר כלל אלא שאני מבין שיש ביכולתי להעניק להם, לתת להם בחיוך, במילה טובה, במאור פנים. ומתוך אותה נתינה אני הוא זה שצומח, אני זה שמתפתח.

מעבר לזה, פני הישיבה לתת יד במסגרות הפועלות מחוץ לכותלי היישבה במגוון תחומים.

אונו רואים בנושא זה חשיבות רבה ומבינים שגם הבחורים רוצים בזה ומצפים לפעילות ההתנדבות בחפץ רב.

accessibility