תכנית תלת שנתית לקראת בגרות מלאה
 

מסלולי הלימוד

כיתה י

תש"פ

כיתה יא

תשפ"א

כיתה יב

תשפ"ב

סיכום כולל

 1. תושבע"פ

1.6 יחידות  פנימיות:

0.6 גמרא

1- דינים[ מעגלי הלכה]

 

 1. חיצוני :

1 –גמרא + מבוא לתושבע"פ

 

 

2.4 יחידות חיצוניות :

1.4- גמרא

1- בית חינוך ומשפחה

5 יח"ל 

 1. תנ"ך

1 יחידה פנימית.

1 יחידה חיצונית

 1. יחידה חיצונית 

3 יח"ל  

________________

* ישנה אפשרות ל-  5 יח"ל.

 1. מתמטיקה

ללומדים 3 יח"ל :

יחידה פנימית – שאלון 801.

 

יחידה חיצונית

שאלון 803

יחידה חיצונית

שאלון 802  

 

3 יח"ל

ללומדים 4 יח"ל  :

 אין בגרות בכיתה י

 

יחידה חיצונית 804

יחידה חיצונית 805

4 יח"ל

 1. אנגלית

 ללומדים 3 יח"ל :

אין בגרות בכיתה י

ללומדים 3 יח"ל  :

1 יחידה  חיצונית – שאלון A

ומסיימים את B  [ספרות].

1 יחידה חיצונית -

שאלון C  + פרויקט ובחינה בע"פ ע"י המורה בישיבה.

3 יח"ל

ללומדים 4/5  יח"ל :

אין בגרות בכיתה י

ללומדים 4/5  יח"ל :

1 יחידה חיצונית – שאלון C /E

מתחילים ספרות D/F

 

1 יחידה חיצונית – שאלון E/G + 2 יחידות -  פרויקט ובחינה בע"פ ע"י בוחן  חיצוני וסיום הספרות.

4/5 יח"ל

 1. לשון

0.6 יחידה פנימית  

1.4 יחידות – מבחן חיצוני

 

2 יח"ל

 1. היסטוריה

 

0.6 יחידה פנימית  

1.4 יחידות - מבחן  חיצוני

 

2 יח"ל

 1. אזרחות

 

 

 

1.6 יחידות [מבחן חיצוני] +

0.4 [פרויקט פנימי]

2 יח"ל 

 1. מחשבת ישראל

0.3 יחידה פנימית

    0.7  מבחן  חיצוני

 

1 יח"ל 

 1. ספרות

 

1 יח"ל.

 0.3 יחידה פנימית +0.7 מבחן חיצוני

 

1 יח"ל

 1. מגמת חקלאות

2 יח"ל – פנימי 

3 יח"ל – מבחן חיצוני

 

5 יח"ל

 1. דיווחים נוספים

יחידת השכלה כללית 1

 

מבוא למדעים

 

יחידת השכלה כללית 2

 

חנ"ג

 

מעורבות אישית וחברתית

 

 

accessibility